A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новосанжарська селищна територіальна громада
Полтавський район, Полтавська область

Щодо відновлення декларування, проведення спеціальної перевірки та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Дата: 24.01.2024 10:17
Кількість переглядів: 403

До уваги депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та посадових осіб субʼєктів публічного права (юридичних осіб)

 

12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України № 3384-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" (далі – Закон), яким відновлено декларування та функції НАЗК.

Кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року. До зазначеної дати декларанти мають подати декларації за звітні періоди 2021-2022 років, у тому числі для проведення спецперевірок, крім тих осіб, які подали їх добровільно раніше. За 2023 рік – до 31 березня 2024 року включно. Суб’єкт декларування матиме можливість лише одноразово подати виправлену декларацію протягом 30 днів після її подання.

Особи, які під час дії воєнного стану до набрання чинності Законом, вже подали декларації за 2021-2022 роки, мають право подати виправлені декларації за ці періоди.

 

Щодо відновлення спеціальної перевірки та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

З березня 2022 року спецперевірки та перевірки, передбачені Законом України «Про очищення влади», були зупинені. Одночасно з набранням чинності Законом про відновлення декларування 12 жовтня 2023 року їх відновлено.

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", а також перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", подають документи, передбачені частиною другою статті 57 Закону України "Про запобігання корупції", не пізніше 31 січня 2024 року, у разі якщо такі декларації та/або документи не були подані ними раніше, або протягом 90 календарних днів з дня припинення обставин, визначених абзацами другим і третім частини восьмої цієї статті.

Проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", а також перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися, здійснюється протягом 30 днів з дня завершення строку для подання документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки, крім випадків звільнення такої особи до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану.

Спеціальна перевірка не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади за результатами конкурсу на таку саму посаду, за умови що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час дії воєнного стану.

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, у разі виконання ними завдань в інтересах національної безпеки і оборони України, безпосередньої участі у бойових діях чи перебування в районі воєнних дій, повинні подати декларацію і необхідні документи протягом 90 календарних днів з дня припинення обставин, визначених ч. 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Щодо осіб, яких було призначено у період дії воєнного стану та звільнено до набрання чинності Законом, спеціальна перевірка та перевірка, визначена Законом України «Про очищення влади», не проводяться.

Спецперевірки та перевірки, що передбачені Законом України «Про очищення влади», осіб, призначених у період дії воєнного стану (якщо такі перевірки не проводилися), здійснюються, починаючи з 12 жовтня 2023 року, в залежності від наявності декларації особи в Реєстрі та відповідних документів. Граничним строком проведення перевірок є 1 березня 2024 року.

Спеціальна перевірка здійснюється НАЗК для з’ясування достовірності відомостей, зазначених особою у декларації за минулий рік. Минулим вважається рік, що передував даті надання особою згоди на проведення такої перевірки. Наприклад, якщо згоду на проведення спецперевірки надано 30 грудня 2023, то перевірці підлягає декларація за 2022 рік. Якщо ж згоду на проведення спецперевірки особа надала 4 січня 2024 – перевірятиметься декларація за 2023 рік.

Звертаємо увагу на те, що особа, яка подає документи, необхідні для проведення зазначених у цьому розділі перевірок, у період з 1 по 31 січня 2024 року, повинна подати також декларацію за 2023 рік.

Особи, які вчасно не подадуть декларацію та інші документи для проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» або не пройдуть ці перевірки, підлягають звільненню з посади протягом трьох робочих днів з дня виникнення таких обставин.

Слід врахувати, що спеціальна перевірка проводиться стосовно претендентів на посаду, що передбачає відповідальне або особливо відповідальне становище та посаду з підвищеним корупційним ризиком. Перелік таких осіб визначено в ст.56 Закону України «Про запобігання корупції».

Згода на проведення спеціальної перевірки подається разом із заявою на призначення. Не пізніше наступного робочого дня після її одержання установа, на посаду в якій особа претендує, має надіслати до компетентних органів запит про перевірку відомостей за формою, визначеною Порядком проведення спецперевірки.

Зазначеним Порядком також передбачені нові вимоги щодо автобіографії та даних паспорту, які необхідно надати разом зі згодою на проведення перевірки.

Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду ухвалюється лише після проведення спеціальної перевірки.

Особи, призначені відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250 із наступними змінами), підлягають звільненню із займаної посади протягом трьох робочих днів з дня виникнення будь-якої з таких обставин:

- неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої статтею 45 Закону України "Про запобігання корупції", відповідно до пункту 27 розділу XIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання корупції" (якщо таку декларацію не подано раніше);

- неподання документа про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" відповідно до частини сьомої цієї статті (особами, для яких подання такого документа є обов’язковим).

Особи, призначені на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або на посади з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, підлягають звільненню із займаної посади протягом трьох робочих днів з дня виникнення будь-якої з таких обставин:

- неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої статтею 45 Закону України "Про запобігання корупції", відповідно до пункту 27 розділу XIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання корупції" (якщо таку декларацію не подано раніше);

- неподання документів, передбачених частиною другою статті 57 Закону України "Про запобігання корупції", крім декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після завершення встановлених частиною сьомою цієї статті строків;

- непроходження або відмова від проходження спеціальної перевірки, передбаченої статтями 56 і 57 Закону України "Про запобігання корупції", та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

 

Особливості декларування окремих категорій осіб (військовослужбовців)

Відповідно до частини 7 – 14 статті 45 Закону:

7. Суб’єкти декларування з числа військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій у порядку, визначеному частиною четвертою статті 24 Закону України "Про Національну поліцію" (крім суб’єктів декларування із числа військовослужбовців, зазначених у пунктах 1-5 цієї частини), зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин - припинення або скасування воєнного стану чи звільнення з військової служби (служби в поліції).

Дія цієї частини не поширюється на суб’єктів декларування з числа військовослужбовців:

1) які проходять військову службу на посадах міністрів, заступників міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників, на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя або які відряджені на такі посади;

2) які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або відряджені до них;

3) які проходять службу у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

4) які здійснюють (беруть участь у здійсненні) підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі", Закону України "Про публічні закупівлі" або інших актів законодавства у сфері публічних (оборонних) закупівель, укладення договорів (контрактів), контроль за якістю товарів, робіт та послуг оборонного призначення, у тому числі:

уповноважені особи у розумінні Закону України "Про публічні закупівлі";

особи, які входять до складу Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень;

особи, які входять до складу колегіального органу, що утворюється державним замовником відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі";

особи, які здійснюють контроль за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації;

5) на яких поширюється дія статті 52-1 цього Закону.

Суб’єкти декларування, які зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, подають декларації у строки, визначені частинами першою - четвертою статті 45 Закону України "Про запобігання корупції". Суб’єкти декларування, які зазначені у пункті 5 цієї частини, подають декларації у порядку, встановленому частиною восьмою цієї статті.

8. Суб’єкти декларування, на яких поширюється дія статті 52-1 цього Закону, зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин - припинення чи скасування воєнного стану, звільнення з військової служби або в інший строк, визначений порядком здійснення заходів фінансового контролю, передбаченим абзацом першим статті 52-1 цього Закону.

9. Суб’єкти декларування, які для здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку, зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин - припинення чи скасування воєнного стану, звільнення (припинення повноважень) або визначення дати завершення бойових дій для території активних бойових дій, на якій суб’єкт декларування перебуває.

10. Суб’єкти декларування, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, перелік яких визначається в установленому законом порядку, зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин - припинення чи скасування воєнного стану або визначення дати завершення тимчасової окупації для тимчасово окупованих територій, на яких суб’єкт декларування перебуває.

11. Суб’єкти декларування, які направлені до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу, зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин - звільнення (припинення повноважень) або повернення до місця проходження служби, роботи.

12. Суб’єкти декларування, які є полоненими, інтернованими, зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 днів з дня повернення на підконтрольну Україні територію.

13. Суб’єкти декларування, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби чи інших службових повноважень, перебувають на стаціонарному лікуванні (у тому числі за кордоном) або у відпустці для лікування та/або реабілітації, зобов’язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 днів з дня завершення відповідного стаціонарного лікування чи відпустки.

14. Суб’єкти декларування, які серед членів сім’ї у відповідному звітному періоді мають осіб, щодо яких наявні зазначені у частинах сьомій (крім осіб, зазначених у пунктах 1-4 частини сьомої цієї статті), восьмій - тринадцятій цієї статті обставини (у тому числі якщо такі члени сім’ї не належать до суб’єктів декларування), зобов’язані подати визначені цією статтею декларації у строки, визначені частинами сьомою - тринадцятою цієї статті відповідно.

 Вилучення декларацій з відкритого доступу

НАЗК розробило Порядок вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Чиї декларації можуть бути вилучені з відкритого доступу:

військовослужбовців (крім, зазначених у п.п. 1-4 ч. 7 ст. 45 Закону);

поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій у порядку, визначеному ст. 24 Закону України "Про Національну поліцію" (крім, зазначених у п.п. 1-5 ч. 7 ст. 45 Закону);

осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, які припинили діяльність;

суб’єктів декларування, які для виконання службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії;

суб’єктів декларування, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

суб’єктів декларування, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу в інших країнах;

полонених, інтернованих;

суб’єктів декларування, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаного з виконанням службових повноважень чи військової служби перебувають на лікуванні та/або реабілітації;

суб’єктів декларування, які є членами сім’ї зазначених вище осіб.

Буде вилучено з відкритого доступу всі наявні у Реєстрі документи, подані вищезазначеними особами, а саме: декларації та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди.

Ініціатором вилучення декларації:

1) керівники державних органів (заступники керівників), у тому числі ті, що ведуть облік суб’єктів декларування, зазначених у частинах 7-14 ст. 45 Закону:

– стосовно суб’єктів декларування, які працюють (проходять службу) в цих органах;

– стосовно суб’єктів декларування, які працюють на підприємствах, що належать до сфери їх управління (юридичні особи публічного права);

– стосовно суб’єктів декларування, які відряджені до цих органів;

– стосовно суб’єктів декларування, які звільнені (завершили службу), і цей орган є останнім місцем роботи (несення служби), пов’язаним із обов’язком подати декларацію;

2) сільський, селищний, міський голова або секретар сільської, селищної, міської ради, голова (заступник голови) районної у місті ради, районної, обласної ради:

– стосовно суб’єктів декларування, які працюють (проходять службу) в цих органах, а також виконують повноваження депутатів місцевих ради;

– стосовно суб’єктів декларування, які працюють на підприємствах, що належать до сфери їх управління (юридичні особи публічного права);

– стосовно суб’єктів декларування, які відряджені до цих органів;

– стосовно суб’єктів декларування, які звільнені (завершили службу), припинили повноваження депутатів місцевих рад і цей орган – останнє місце роботи (несення служби, виконання повноважень), пов’язане із обов’язком подати декларацію;

3) керівники (заступники керівників) розвідувальних органів:

– стосовно суб’єктів декларування, зазначених у ч.ч. 7-14 ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон), на яких поширюється ст. 521 Закону;

– стосовно суб’єктів декларування, які відряджені до цих органів.

 НАЗК рекомендує направити подання протягом 30 днів з дня набрання чинності Законом, проте загалом це можна зробити протягом дії воєнного стану.

Декларації осіб, стосовно яких не буде направлено таке подання, будуть відкриті 10 грудня цього року, але можуть бути вилученні з відкритого доступу пізніше за поданням керівника.

Звертаємо увагу, що індивідуальні звернення суб’єктів декларування з проханням вилучити їх декларацію з відкритого доступу НАЗК не будуть задоволені.

Звільнені суб’єкти декларування, а також суб’єкти декларування, які припинили виконання повноважень чи несення служби, з питання ініціювання питання про вилучення їх декларацій з відкритого доступу мають письмово звернутись до керівників органів, у яких в них востаннє виник обов’язок декларуватись.

 Декларування посадових осіб юридичних осіб публічного права

Закон про відновлення декларування, який набрав чинності 12 жовтня 2023 року, суттєво зменшив кількість декларантів у державних та комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях – юридичних особах публічного права (далі – ЮОПП).

До декларантів із числа посадових осіб ЮОПП належать:

голови та члени наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії);

ліквідатор;

керівник, заступник керівника;

головний бухгалтер;

корпоративний секретар;

особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу та її заступники;

члени іншого органу управління (крім консультативного).

Всі інші керівники нижчого за ієрархією рівня (структурних підрозділів) та інші працівники ЮОПП, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, зокрема, керівники підрозділів закупівель, більше не повинні подавати декларації будь-якого виду (у т. ч. декларації при звільненні та щорічні декларації за 2021, 2022, 2023 роки).

Якщо ж працівник ЮОПП є декларантом за іншою посадою/статусом, визначеним у ст. 3 Закону (наприклад є депутатом місцевої ради), то він зобов’язаний подати всі передбачені Законом декларації.

Декларації, що під час дії воєнного стану були добровільно подані особами, які з 12 жовтня 2023 року більше не є суб’єктами декларування, зберігаються у Реєстрі декларацій упродовж п’яти років.

Проте остання подана такою особою декларація зберігатиметься безстроково. Видалення таких декларації до спливу 5-річного строку не передбачено чинним законодавством.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.